179: Lösning (294/366)

Tja, lösningen på frågan vi alla ställer oss, “var ska jag ställa min kundvagn?”, kan ju vara att låsa fast den vid ett räcke vid Stadsgårdskajen. Eller inte. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s