107: Hårresande (107/366)

Nej, jag vågade faktiskt inte hoppa över. Jag tog lianen. Förnuftet kunde inte övertyga kroppen😉

  

4 thoughts on “107: Hårresande (107/366)

    • Jo, flera av Äldstas kompisar🙂 Var faktiskt inte ett så långt hopp som det ser ut att vara på bilden (och man är ju ordentligt säkrad) men nej, min kropp vägrade🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s