63: Flaskpost (18/366)

Rörpost! Det finns verkligen fortfarande, underbart!

  

2 thoughts on “63: Flaskpost (18/366)

    • I kulvertarna mellan “vanliga” Karolinska och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Jag hade aldrig tänkt på vad det var om inte en cylinder (?) svischat förbi där i röret precis när jag gick förbi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s