Eget tema 32: Vattenstånd (361/365)

Högt vattenstånd i havet nu. Märkte det dels i måndags när jag bastade och badade i havet och dels i på väg hem från julottan på Juldagen. Fram till vassen ni ser är det normalt sett gång-/cykelväg. 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s