117: Hjälp (283/365)

Nu har vi fått hjälp att ta ner den stora pilen som stod i ena trädgårdshörnet. Dels skuggade den och skräpade ner men det tyngst vägande skälet var att den riskerade alla luftburna telefon- och fiberledningar. Och en sådan sak skulle sannolikt bli dyrare att ersätta än kostnaden för trädfällning. 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s