Eget tema 10: Stavar (273/365)

Min son. Inbyggd i kaplastavar. Tog ca 40 minuter för kompisarna att bygga in honom helt. Ibland går det bevisligen bra att vara blickstilla😉. 

    

4 thoughts on “Eget tema 10: Stavar (273/365)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s