133: Indirekt (136/365)

När man tittade på detta vildsvin direkt såg man egentligen inga ögon. När man tittade på det indirekt, dvs genom kameran, framträder de tydligt. Väldigt skumt, men rätt kul. 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s