Fundering

Hur trött kan man egentligen bli?

Jag är så trött att jag håller på att somna stående.

Bara onsdag.

Hur lång kan en vecka vara?

2 thoughts on “Fundering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s