179: Låga (17/365)

Små saker att glädjas åt – barnen nu så stora att vi kan ha doftljus tända på toaletten när vi har gäster. Storhet i det lilla.

179 Låga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s